THE SMILE CENTER
Dental Clinic   

מרפאת שיניים

Phone 

(08) 971-4822

טלפון

Ligad Center 1st floor

1 ליגד סנטר קומה

Modi'in

אזור התעסוקה, מודיעין   ד"ר פלדמן עידית 

30, תושבת מודיעין, נשואה לנפתלי ואמא לנעה בת השנה וחודשיים.

בוגרת מדעי הרפואה (B. Med Sc.) וד"ר לרפואת שיניים DMD של הפקולטה לרפואת שיניים באוניברסיטה העברית הדסה ירושלים.
עומדת בימים אלו לסיים מאסטר בבריאות הציבור (
MPH) במסגרת התמחות ברפואת שיניים קהילתית.

עידית העובדת כיום במרפאת קופ"ח מאוחדת, במרפאת השיניים הקהילתית ע"ש קספר-פליטניק בירושלים ובמרפאת השיניים THE SMILE CENTER במודיעין, מטפלת בילדים מזה חמש שנים.
בנוסף היא גם מרצה בקורס סייעות ושינניות של המחלקה לרפואת שיניים קהילתית בהדסה.

באמתחתה פרסי הצטיינות מהמחלקה לרפואת שיניים קהילתית וחברת קולגייט פלמוליב, כהערכה לפעילות בתוכנית הקהילתית, פרס הצטיינות ע"ש ד"ר ברנרד ורודה סרנת ז"ל, עבור עבודה בנושא: "השפעת לעיסת מסטיקים שונים על רמת ה - pH  וקצב ההפרשה של הרוק", שפורסם בעיתון הכנס המדעי של החטיבה הישראלית של ה-IADR  (יולי 2000), ובעיתונים  מעריב וידיעות (נובמבר 2001). באינטרנט:  כתבה

ד"ר פלדמן נמצאת היום בעיקר במרפאת השיניים 
THE SMILE CENTER
שבאזור התעסוקה החדש של מודיעין, בליגד סנטר. שם גם היא מעבירה שעת סיפור בנושא רפואת שיניים מונעת לילדים. נא לעקוב אחר הפרסום בעיתונות המקומית של מודיעין למועדי שעת הסיפור בליגד סנטר.

   ד"ר פרימן ג'וליאן

בוגר האוניברסיטה העברית, ירושלים

'

 

 

   

 

Dr. Feldman Edith - DMD

Dr. Freeman Julian - DMD
 

 

E-Mail Me
 
האתר נבנה על ידי  Under constructions
נפתלי פלדמן Naftali Feldman